Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Så er der mulighed for valgflæsk og en pølse 😊🇩🇰 ... Vis mereVis mindre

Valgprogram for Dansk Folkeparti Randers.

KLIMAPLAN DER GIVER MENING

Der er ingen tvivl om, at viden og den teknologiske udvikling giver mulighed for at ska¬be et bedre miljø samt et klima som i langt mindre grad påvirkes af vores eksistens.
Dansk Folkeparti vil gerne bidrage til et mindre ressourceforbrug og en grøn omstil¬ling, men det skal ske med fornuft og respekt for danskernes velfærd.
Mange tiltag fra ”De grønne Partier” virker som hovsaløsninger der ikke er gennem¬tænkt, og man fastholder en idé om at udviklingen går i stå her og nu. Vi vil ikke ødelægge vores landdistrikter med kæmpe vindmølleparker, og eventuelle solcelle¬parker skal integreres i landskabet med træer, buske samt rekreative stier. Vi ønsker heller ikke, at udenlandske ”grønne” selskaber eller store bykommuner lægger beslag på store arealer til solceller i Randers Kommune. Det skal være lokalt forankret når man søger om solceller.
Dansk Folkeparti ønsker også, at der indtænkes solceller i nybyggeri – både bolig og erhverv. Det giver nemlig god mening at producerer strømmen hvor den bruges.

INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen i Randers Kommune skal styrkes, og et enigt byråd vedtog i 2017 at en Klimabro var en del af dette. Dette bakker vi op om i Dansk Folkeparti, men vi har også store ønsker som kræver Statens opmærksomhed.
E45 skal udvides med et ekstra spor helt til Randers Nord. Dette vil sikre mod tiltagende trængsel, og ikke mindst komme de mange borgere som er generet af støj til gavn. Der kan nemlig ikke udvides uden samtidig at etablerer støjskærme.
Østbroen vil være et kæmpe løft for den nordøstlige del af kommunen, men da den skal forbinde to Statsveje, må det være en opgave som skal varetages primært af Staten.
Den øst-vest gående trafik halter i Randers Kommune. Derfor foreslå vi, at Højsletvej udvides til mindst 8 meters bredde, og der anlægges en dobbeltrettet cykelsti syd for vejen. Højsletvej vil mod vest kunne forlænges til E45, og mod øst til en kommende Østbro.


NATUR OG MILJØ

Der tales meget om en såkaldt naturkrise, men den største krise vi i 2021 har været vidne til i og omkring Randers Kommune er de misrøgtede dyr som Naturstyrelsen og Molslaboratoriet har stået for! Derfor er vi i Dansk Folkeparti ikke tilhænger af Naturnationalpark Fussingø, hvor Naturstyrelsen vil indhegne store arealer og udsætte kvæg og heste på samme vilkår som vi har set i Molsbjerge! Vi ønsker ikke store hegn hvor den naturlige bestand af Krondyr, Dådyr og råvildt ikke har adgang, og vi vil ikke rive barken af store sunde træer for at de skal lide en langsom død i biodiversitetens navn! Det er kunstig natur, og vi vil aldrig gå på kompromis med den dyrevelfærd som alle andre her i landet skal overholde.

ÆLDRE POLITIK

I Dansk Folkeparti Randers, er vi garanter for en god ældrepleje. De ældre der igennem generationer har været med til at skabe det samfund vi har i dag, fortjener den støtte de har behov for, udført af kompetente medarbejdere gennem en værdig og respektfuld tilgang.
- Derfor vil Dansk Folkeparti Randers sikre tillid og tryghed, ved at kæmpe for 100 procent demografiregulering ved enhver budgetforhandling, vi vil kæmpe for bevarelse af klippekortsordningen, vi vil kæmpe for mere tid til den enkelte, ikke kun tid til pleje men i høj grad også tid til socialt samvær og hjemlig hygge på kommunens centre. Også i en borgers sidste tid skal tryghed og nærvær kendetegne vores kommune, derfor vil Dansk Folkeparti kæmpe for at hospice i Randers bevares!

UDLÆNDINGE POLITIK

I Dansk Folkeparti Randers går vi ind for en stram og fair udlændinge politik, vi skal stille krav til de mange mennesker der kommer til landet, præcis ligesom vi stiller krav til danskerne. Vi vil kæmpe for at der ingen særydelser er til udlændinge i Randers kommune, der skal stilles krav om deltagelse i dansksprogundervisning, der skal stilles krav om uddannelse og job. Derudover skal sikkerheden og opsporingen af yderligtgående islamister styrkes, vi vil ikke have at borgere i dette land sætter deres tro højere end landets love. Og så skal kommunen have en hjemsendelses-politik der skal følges aktivt, skik følge eller land fly.

FAMILIEN I FOKUS

I Dansk Folkeparti vil familien altid stå som det bærende og vigtigste element i et menneskes liv, vi er partiet der sikrer danskerne fra vugge til grav- I Dansk Folkeparti mener vi at der i Randers kommune er gode Jobmuligheder indenfor stort set alle faggrupper, det er nemt at komme til og fra arbejde, vi har en god infrastruktur der skal bevares og udvikles! Vi har gode pasningsmuligheder til familiens børn, vi har gode skoler og vi har gode muligheder for fritidsaktiviteter til hele familien. Randers kommune byder desuden på masser af Naturskønne områder hvor familien kan tage på tur.

VETERAN POLITIK

I Dansk Folkeparti Randers er de danske veteraner hjerteblod, disse modige mænd og kvinder, har ydet det højeste bidrag man kan gøre for sit land, dem og deres familier fortjener ros og anerkendelse. Vi har i Randers kommune en veteranpolitik, Dansk Folkeparti mener at der skal arbejdes aktivt med denne hvert år og veteranerne skal naturligvis inviteres med til at beslutte hvilke tiltag kommunen skal igangsætte. Dansk folkeparti mener at veteranerne skal have deres eget værested hvor der er mulighed for samvær og hygge.

ERHVERVS POLITIK

I Dansk folkeparti mener vi at erhvervslivet i Randers skal blomstre, dette vil vi blandt andet have til at ske ved at brande Randers i vores nabo kommuner, vi vil have nogle stærke virksomheder og iværksættere til byen, da vi mener Randers har meget at byde på. Randers er kendt for alle vores erhvervsuddannelser, det er vi i Dansk Folkeparti stolte over. Vi skal forsøge at skabe flere arbejdspladser og firmaer ved at opildne flere unge, til at tage disse uddannelser, blive i Randers og starte firmaer, det mener Dansk Folkeparti er sund fornuft.
... Vis mereVis mindre